Fräsmaskin – ett användbart verktyg

En fräsmaskin används främst inom metallindustrin och är ett slags verktyg som har en skärande funktion. Det är just metall som oftast bearbetas och skärs med en fräsmaskin, men det är många olika typer av metall som går att bearbeta. Allt ifrån stål till aluminium, hårda till mjuka material fungerar. Fräsmaskinen används naturligtvis på olika sätt beroende på vad det är för material som det ska arbetas med. Är det en mjukare metall behöver fräsmaskinen skäras snabbare medan hårdare material kräver en långsammare takt på skärandet för att få en så bra effekt som möjligt.

En fräsmaskin har ofta många olika justeringar som gör att man kan vrida och vända på den åt många olika håll. Med förändringar i höjdled, längdled och djupled kan du fixera exakt där du vill ha själva effekten på metallen. Vanligtvis används en fräsmaskin och dess roterande klinga för att forma en fast metallbit så att den får den formen som slutligen önskas. Här kan restprodukter och liknande saker skäras bort som kan finnas kvar efter tidigare arbete med föremålet. Det finns många olika typer av arbeten man kan använda en fräsmaskin till. Bland annat används de till borrning, hyvling, rabbeting, routing, gängning och diesinking. Det sistnämnda är ett komplicerat arbete där stora stålblock utformas så att man senare kan använda dem och deras nya egenskaper när man exempelvis gjuter.

Den historiska kontexten angående den fräsmaskin som används idag går hela vägen tillbaka till tidigt 1800-tal. Några av de uppfinnare som sägs ha format den fräsmaskin som är ursprunget till dagens var Fredrick Howe, Fancis Pratt och Elisha Root. Dessa levde och verkade dock under den senare hälften av 1800-talet. Dessa fräsmaskiner såg naturligtvis mycket annorlunda ut jämfört med de fräsmaskiner som används mest idag, men själva grundidén finns kvar. Det är viktigt att se till historian när man talar om dessa viktiga maskiner och vilken påverkan de har på industrier idag