Bilskrot och bränsle

Syftet med denna text är att diskutera olika sorters miljöfarliga vätskor som finns i en bil och hur man tar hand om dessa vätskor vid en bildemontering. Demonteringsprocessen som sker vid bilskrot är en process där man tar isär och återvinner delarna ur en bil.

Miljöfarliga vätskor

Det är allas bilars öde att någon gång rullas iväg till en bilskrotning. Du kan inte överge en bil åt dess öde utan då kan du bryta mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Det är sannolikt att det även kan vara ett miljöbrott.

En bil har många miljöfarliga vätskor i sig som kan förstöra natur och miljö. Vätskor som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och bensin. De allra flesta delarna av en bil kan demonteras och återvinnas. Hela 95% av bilen ska återvinnas enligt regelverket.

Miljösanering av vätskor

Bilskroten blir miljösanerad på farligt avfall som tidigare nämnda vätskor, samt glykol, airbags och AC-gas. Så mycket som möjligt av den uttjänta bilen ska kunna återanvändas eller återvinnas.

Teknologin för bilar blir allt mer sofistikerad. Det produceras fler elbilar än någonsin och utvecklingen ser ut att fortsätta. Det blir intressant att se i framtiden om man kan få bort de miljöfarliga vätskorna till stor del i nytillverkade bilar.

Det är viktigt att inte förstöra vår natur och miljö. Se till att ta hand om de miljöfarliga vätskorna i era bilar!